Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk 'Wzgórze psów'
3919 9917 500
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viabadassfromhell badassfromhell
Umyśliłem nie kochać aż do życia kresu. 
Mam ja serce z żelaza, lecz ty masz z magnesu!
— Stanisław Trembecki
Reposted byguerrieraKwiatyKawaPapierosy

April 26 2017

Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdzizaa dzizaa viaawaken awaken
Natychmiast, obłędnie, niezdarnie, bezwstydnie, boleśnie zakochaliśmy się w sobie; należy dodać, że i beznadziejnie, bo tę frenetyczną żądzę posiadania dałoby się ukoić jedynie wtedy, gdybyśmy dosłownie wessali i wchłonęli nawzajem każdą cząstkę swych dusz i ciał;
— "Lolita"
Mówisz, że możesz – to możesz. Mówisz, że nie możesz – to nie możesz. Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
Reposted frombemotivated bemotivated viaawaken awaken

April 25 2017

6851 d27d 500
Reposted bygenuflectionsomebunnynienormalniecoolkidscantdiefavouriteworstnightmareszpaqusJessSilentemikimoto65432123456missmiserableblueberriespaprabecausefuckyouthatswhymeadowlarksfallintotimekcyqua
Przy Tobie lżej się oddycha.
Reposted fromiinfinity iinfinity viabadassfromhell badassfromhell
Spotkasz. Są trudniejsze rzeczy niż tysiąc kilometrów.
— Ochocki.
Reposted fromplayinglove playinglove viasomebunny somebunny
6804 d199
Reposted byGreenhouses12nienormalniekanadyjskazimapolskijazz
Zapewniam Cię, że czekam jak wariat na jedno choć Twoje słowo, jak na telefon, który nigdy nie zadzwoni…
— Grażyna Szapołowska

April 16 2017

Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viastonerr stonerr

April 15 2017

Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney

April 13 2017

2528 00e2 500
Reposted fromkimik kimik viarudaizia rudaizia
2366 7736 500
Reposted fromjohnstaedler johnstaedler viaMartwa13 Martwa13
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viastonerr stonerr
4956 0560
Reposted fromdailylife dailylife viala-lu la-lu

April 10 2017

0210 dbf6
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viaxmonroex xmonroex
9291 4b12 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaxmonroex xmonroex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl