Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2019

Ona kocha go bardziej niż on kiedykolwiek będzie wiedział. On kocha ją bardziej niż kiedykolwiek to okaże.
— Kurt Cobain

October 09 2019

Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaunusual unusual

October 08 2019

Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viairmelin irmelin
6582 5e8d 500
Reposted fromnyaako nyaako viawwannie wwannie
8309 68a3 500
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin

September 22 2019

0496 de7b 500
Reposted fromwyczes wyczes viaeternaljourney eternaljourney

September 05 2019

Reposted fromshakeme shakeme viaKawaiiNamida KawaiiNamida

August 29 2019

2780 a722
Reposted frombrumous brumous viablocked blocked
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze. Myśmy się fantastycznie dopasowali do siebie, ale do świata zupełnie nie.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska

Nie ma przypadkowych spotkań i ludzie też nie stają na drodze naszego życia, ot tak. Każdy człowiek zostaje nam dany po coś, aby czymś nas ubogacić, dopełnić, coś pokazać czy uświadomić. Poprzez ludzi dostajemy od życia tysiące szans na to, aby stać się lepszym człowiekiem lub aby temu człowiekowi pokazać coś, czego on do tej pory nie dostrzegł.

— Monika A. Oleksa
Reposted fromnonperfect nonperfect viaKawaiiNamida KawaiiNamida
9403 ef1d
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
9071 937d 500
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viairmelin irmelin
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNataly Nataly
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć, gdyby dała mi możliwość.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaNataly Nataly
0208 6db1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKawaiiNamida KawaiiNamida
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viaKawaiiNamida KawaiiNamida
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl