Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2019

5087 e87d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
9272 9f57
Reposted fromRowena Rowena viapomruki pomruki

August 14 2019

5714 c438
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viapomruki pomruki
Nieważne, ile rozstań przeżyłeś, nigdy nie jest łatwiej.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapomruki pomruki
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasouxie souxie
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viasouxie souxie
8906 61c1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasouxie souxie
Ciągle widzę w sobie jakiś błąd
— Artur Rojek
Reposted frominpassing inpassing viaNataly Nataly

July 30 2019

A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viairmelin irmelin
6894 8bef 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viairmelin irmelin
0222 aeec 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeetle beetle
"Nie bój się ludzi, którzy nie mają serca. Bo to znaczy, że pewnie ktoś im je odebrał, rozszarpał na kawałki. Trzeba im po prostu pomóc je poskładać do kupy."
— - Mikołaj Bajorek
Reposted fromesterka esterka vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
5153 9474 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viala-lu la-lu

July 27 2019

5003 924f 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
8716 09d9 500
close the pod bay door hal

July 09 2019

Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
1048 8993 500
Reposted fromsoftboi softboi viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Za dużo myślisz. Na tym polega twój problem.
— Louise Doughty
No i jest osoba, do której wracasz - jej twarz, ciało, głos, zapach i dotyk, jej cierpliwe czekanie, aż skończysz mówić, choćby nie wiem, jak długie, żeby coś powiedzieć, jej uśmiech przesuwający się po twarzy tak wolno, że przypomina ci wschód słońca, jej niekłamane stęsknienie i radość, że wróciłeś.
— Hanya Yanagihara
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapomruki pomruki

July 05 2019

5745 652e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaresort resort
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl