Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

Wtulić się w Ciebie, przyłożyć głowę do Twojej piersi, poczuć szybkie bicie Twojego serca, zamknąć oczy i zapomnieć o otaczającym Nas świecie.
Reposted fromthesmajl thesmajl viastonerr stonerr
Pociągają mnie nie te rzeczy, co trzeba: lubię pić, jestem leniwy, nie mam boga, polityki, idei ani zasad. Jestem mocno osadzony w nicości, w swego rodzaju niebycie, i akceptuję to w pełni. Nie czyni to ze mnie osoby zbyt interesującej. Nie chcę być interesujący, to zbyt trudne. Pragnę jedynie miękkiej, mglistej przestrzeni, w której mogę żyć, i jeszcze żeby zostawiono mnie w spokoju.
— Charles Bukowski, "Kobiety"
Reposted fromtrup trup viatout tout
Męskość kojarzy mi się przede wszystkim z pewną siłą, nie chodzi o siłę fizyczną, tylko o pewną siłę i umiejętność podejmowania decyzji. (...) Męskość to również opiekuńczość, umiejętność zapewniania komuś innemu bezpieczeństwa. Moim zdaniem facet jest męski, kiedy kobieta może się czuć przy nim bezpieczna.
— J.L. Wiśniewski, D. Wellman - "ARYTMIA UCZUĆ"
Reposted fromperseweracje perseweracje viatout tout

November 17 2017

6438 d645
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viagdziejestola gdziejestola

November 11 2017

Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
7140 c2bb 500

November 07 2017

Ja nadal szłam. Jak możesz wciąż iść, gdy stało się najgorsze, co mogło się stać? Jak musisz zmienić się w środku, by przetrwać? Kim musisz się stać? 
— Pretty Little Liars
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viasatyra satyra

November 02 2017

3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viaretaliate retaliate

October 29 2017

Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach

October 28 2017

8786 9fb6
1029 711d 500
Reposted fromkarahippie karahippie viatake-care take-care
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viatake-care take-care

October 25 2017

Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromzyta zyta viaeternaljourney eternaljourney
2637 7db2 500
Miłosz
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagdziejestola gdziejestola
podziwiam twoje oczy
twoje imię
twój głos
twoje ciało
chodź pójdziemy
do ciebie
tam mi pomożesz
w myśleniu o tobie
— Francis Picabia, "Twoje oczy"
Reposted fromdomitrz domitrz viagdziejestola gdziejestola

October 23 2017

8595 38e0 500
Reposted fromumorusana umorusana viairmelin irmelin
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
5342 c716
Reposted fromeroth eroth viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl