Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2019

6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viapomruki pomruki
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets viairmelin irmelin

October 26 2018

tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaNataly Nataly
8119 5ec5
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viaeternaljourney eternaljourney

October 25 2018

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaeternaljourney eternaljourney
Człowiek to rzeczownik, a rzeczownikiem rządzą przypadki.

— Krystyna Siesicka – Zapałka na zakręcie
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viaheadsbangbang headsbangbang
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viaheadsbangbang headsbangbang
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaheadsbangbang headsbangbang

October 22 2018

Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viagdziejestola gdziejestola
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola

October 03 2018

Reposted frombluuu bluuu viawwannie wwannie
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaarrives arrives
9530 f792
Po jakim czasie zapomina się zapach kogoś, kto nas kochał? 
— Anna Gavalda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viala-lu la-lu
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viaeternaljourney eternaljourney
4224 434b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viala-lu la-lu
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl